Linn Maria
Temamässor
”Dopet”
Text: Linn Maria Wågberg
Musik & Arrangemang: Anders Skogh
En samling nyskrivna sånger som alla talar om dopets gåva.
I sin helhet kan verket framföras som mässa med nattvard eller som en temakonsert i samband med Gudstjänst men sångerna är också tänkta att kunna användas enskilt i dopgudstjänster.
Verket innehåller sånger om barndopet, det vuxna och mer medvetna dopet, församlingssång/psalm men också sånger som påminner om det egna dopet och vad det innebär för oss – varje dag.
Därigenom kan mässan också användas som en dop-erinran för församlingen.
Arrangemangen är skrivna för alt-solist, blandad kör, piano, gitarr, bas och oboe men kan givetvis anpassas efter behov, tycke och smak.
Musik & arrangemang står Anders Skogh för och texterna är Linn Maria Wågbergs verk.
Vi är så glada och stolta över det uppdrag vi fick att skriva Dop-mässan.
Den kom att utgöra en del ett treårigt Dop-projekt i Uppsala Stift och har sedan dess fått leva vidare i flera olika församlingar.
Det är vår förhoppning att sångerna skall bli väl använda och få möjlighet att beröra, lyfta fram och påminna om den nådens gåva som dopet verkligen är.
Dopet – en temamässa finns utgiven som nothäfte och kan köpas i webbshopen alternativt beställas genom mailkontakt.
Vi kommer mer än gärna och arbetar med materialet i er församling. Kanske kan dopet få vara temat i församlingens olika delar och mässan kan få vara startskott eller final på ett sådant arbete. Vi kan också framföra den i konsertform tillsammans med musiker och lokal kör.
Kontakta mig så berättar vi mer!

CREDO ERGO SUM – Jag tror alltså är jag
Text: Linn Maria Wågberg
Musik & Arrangemang: Anders Skogh
Verk baserat på den klassiska nattvardsmässan och dess ordning och innehåller satser som Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Gratias Domine Deus & Amen.
Verket är i original skrivet för goss- och manskör, stråkkvintett och piano. Texterna är på latin och svenska där de latinska stroferna från mässans liturgi varvas med svenska fördjupande och förklarande texter.
Verket uruppfördes i Maj av Sollentuna Gosskör (tidigare Laurenti) i Turebergskyrkan, Sollentuna. Den 30/9 får man en ny chans då uppsättningen görs i Engelbrekt Kyrka i Stockholm.
Arrangemanget finns också att tillgå för blandad kör.
Maila mig gärna för smakprov på partitur.

”Skyddsängeln”
Text: Linn Maria Wågberg
Musik & Arrangemang: Anders Skogh
Familjemässa för blandad kör, barnkör, liten ensemble/piano, altsolist men arrangemangen går att få i andra format också.
I mässan får Skyddsängeln berätta i jag-form om sitt uppdrag som budbärare och länk mellan Gud och människorna. Om hur fantastiskt arbetet är men också slitsamt med så mycket tårar att torka och själar att trösta. Om tro och tvivel. Ängeln beskriver hur hon slår följe med någon och stannar där genom livets alla skeden.

”Så ock på jorden”
Texter: Linn Maria Wågberg
Musik och arrangemang: Anders Skogh
Temamässa specialbeställd av Rengsjö Församling, Bollnäs.
Mässan är skriven och arrangerad för blandad kör, altsolist och ensemble.
Texterna och sångerna behandlar tillhörighet och kärleken till sin hembygd.
Hur man funnit sin plats på jorden där man hör hemma och dessutom känner sig väldigt nära Gud.