Linn Maria
Sorgbearbetning kurser och enskild handledning
Jag är utbildad, certifierad & diplomerad handledare i sorg- och krisbearbetning. Dessutom är jag utbildad i KBT, Kognitiv Beteendeterapi.
Livet har även sett till att jag praktiserat ett antal ”intensiv-kurser” i ämnet och är det något jag vet vid det här laget så är det att delad börda är halverad börda.
Genom att dela, sätta ord på och möta andra personer i liknande situationer känner vi oss mindre ensamma som människor.

Mina kurser består av 6 tillfällen där föreläsning blandas med praktiska övningar, tips och råd om hur vi bäst hanterar vår egen och andras sorg och tar oss vidare från tankesätt och känslor som vi känner oss fast i. Dessutom samtalar vi i smågrupper där vi får möjlighet att dela och lyssna till andras upplevelser.
Min förhoppning är att Du går från kursen med konkreta verktyg att använda i sorg och kris, med nya tankesätt och en känsla av att faktiskt inte vara ensam.

Jag ger också enskild handledning vid behov. I dessa fall lägger vi upp en plan som passar med både samtal och övningar.

Välkommen att kontakta mig för mer information om kommande kurser eller för att boka enskild handledning.